Stołówka

Godziny otwarcia stołówki

 • Przerwa Klasy
 • 11:30 - 11:40 I-III
 • 12:25 - 12:40 IV - VIII
 • 13:25 - 13:35 IV - VIII

Wpłaty za obiady

W roku szkolnym 2019/2020 opłaty za obiady przyjmowane będą w terminach wyznaczonych przez szkołę (tabela poniżej) w formie tradycyjnej:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH

7:30 – 16:00

lub przelewem na konto:

PKO BP 32 1020 4564 0000 5402 0095 4289

W treści przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata.

WPŁATY POWINNY BYĆ ZGODNE Z PODANYMI KWOTAMI,

NIE NALEŻY ICH ZAOKRĄGLAĆ !!!

 1. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą zapisać dziecko na obiady proszeni są o zgłoszenie się do intendenta – były sekretariat uczniowski (I piętro na wprost schodów).
 2. Uprawnieni do korzystania z obiadów w stołówce są uczniowie, których rodzice/opiekunowie prawni zapisali dziecko oraz dokonali wpłaty za obiady.
 3. Nieobecności dzieci na obiadach będą odliczane tego samego dnia po zgłoszeniu do godz. 8:00, a rozliczane w następnym miesiącu.
 4. Nie zgłoszone nieobecności nie będą uwzględniane.
 5. Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiadach można dokonywać telefonicznie pod numerami:
  Sekretariat – 43/ 822-56-52 (ul. Ks. A. Leśniewskiego 18), 43/ 43 822 71 42 (ul. Broniewskiego 30)
 6. Rezygnację z obiadów (czyli skreślenie z listy obiadowej) należy zgłaszać w sekretariacie szkoły osobiście lub  telefonicznie  w/w.
 7. Nie zgłoszenie rezygnacji z obiadów jest równoznaczne z koniecznością zapłacenia za niewykorzystane posiłki do dnia poinformowania o rezygnacji.

  Ważne!!!

  Ze względu na zakończenie roku finansowego w miesiącu grudniu nie będą przyjmowane wpłaty za rok 2020. Informacja o wysokości kolejnych wpłat ukaże się na początku stycznia 2020 r.

  O wszelkich zmianach dotyczących odpłatności będziemy informować na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły www.sp4sieradz.pl

Terminy wpłat

MiesiącDni, w których wydawane są obiadyIlość dni Kwota dla uczniów [zł]Terminy wpłatKwota dla nauczycieli [zł]
Wrzesień 20195,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,301872,00 złod 01.09.2019
do 06.09.2019
126,00 zł
Październik 2019
1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31
2288,00 zł
od 01.10.2019
do 07.10.2019
154,00 zł
Listopad 20194,5,6,7,8,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,291976,00 złod 04.11.2019
do 08.11.2019
133,00 zł
Grudzień 20192,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,201560,00 złod 02.12.2019
do 06.12.2019
105,00 zł

Regulamin stołówki