Stołówka

Godziny otwarcia stołówki

 • Przerwa Klasy
 • 11:30 - 11:40 I-III, VI
 • 12:25 - 12:40 III g, IV, V, VII-VIII
 • 13:25 - 13:35 IV, V, VII-VIII, III g.

Wpłaty za obiady

W roku szkolnym 2018/2019 opłaty za obiady przyjmowane będą w terminach wyznaczonych przez szkołę (tabela poniżej) w formie tradycyjnej:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH

7:30 – 16:00

lub przelewem na konto:

PKO BP 32 1020 4564 0000 5402 0095 4289

W treści przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata.

WPŁATY POWINNY BYĆ ZGODNE Z PODANYMI KWOTAMI,

NIE NALEŻY ICH ZAOKRĄGLAĆ !!!

 1. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą zapisać dziecko na obiady proszeni są o zgłoszenie się do intendenta – były sekretariat uczniowski (I piętro na wprost schodów).
 2. Uprawnieni do korzystania z obiadów w stołówce są uczniowie, których rodzice/opiekunowie prawni zapisali dziecko oraz dokonali wpłaty za obiady.
 3. Nieobecności dzieci na obiadach będą odliczane tego samego dnia po zgłoszeniu do godz. 8:30, a rozliczane w następnym miesiącu.
 4. Nie zgłoszone nieobecności nie będą uwzględniane.
 5. Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiadach można dokonywać telefonicznie pod numerami:
  Sekretariat – 43/ 822-56-52 (ul. Ks. A. Leśniewskiego 18), 43/ 822-56-52 (ul. Broniewskiego 30)
 6. Rezygnację z obiadów (czyli skreślenie z listy obiadowej) należy zgłaszać w sekretariacie szkoły osobiście lub  telefonicznie  w/w.
 7. Nie zgłoszenie rezygnacji z obiadów jest równoznaczne z koniecznością zapłacenia za niewykorzystane posiłki do dnia poinformowania o rezygnacji.

Terminy wpłat

MiesiącDni, w których wydawane są obiadyIlość dni Kwota dla uczniów [zł]Terminy wpłatKwota dla nauczycieli [zł]
Marzec 20191,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,
18,19,20,21,22,25,26,27,28,29
2184,00od 01.03.2019
do 07.03.2019
147,00
Kwiecień 2019budynek A 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,24,25,26,29,30

budynek B
1,2,3,4,5,8,9,24,25,26,29,30
15


12
60,00 -bud.A


48,00 -bud.B
od 01.04.2019
do 05.04.2019
105,00 - bud. A


84,00 - bud. B
Maj 20196,7,8,9,10,13,14,15,16,17,
20,21,22,23,24,27,28,29,30,31
2080,00od 06.05.2019
do 10.05.2019
140,00
Czerwiec 20193,4,5,6,7,10,11,12,
13,14,17,18
1248,00od 03.06.2019
do 07.06.2019
84,00

Regulamin stołówki