Samorząd uczniowski

W skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 wchodzą:

budynek A

 1. Hanna Pietrzyk kl. Va – wiceprzewodnicząca
 2. Zofia Turudicz kl. Vb
 3. Nikola Paś kl. IVb
 4. Hanna Biniek kl. Vb
 5. Borys Lewicki kl. Va

budynek B

 1. Marcel Stasiak kl. VIa – przewodniczący
 2. Aleksandra Kępska kl. VIIc – wiceprzewodnicząca
 3. Maja Jankowska kl. VIIIa
 4. Adrianna Gibka kl. VIIb
 5. Katarzyna Wójtowicz kl. VIc
 6. Antoni Leśkiewicz kl. Vd
 7. Olimpia Laszczyk kl. VIc
 8. Oliwia Turudicz kl. VIIIc
 9. Zuzanna Barańska kl. Vd
 10. Natalia Nawara kl. VIIc

Opiekunowie samorządu: Magdalena Jerzmanowska, Maria Sokołowska    (budynek A), Izabela Kierniakiewicz-Perdek, Irena Pierzakowska (budynek B)

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej

 w Sieradzu

na rok szkolny  2019/2020

Prace Samorządu Uczniowskiego (bud. B) przez cały rok szkolny 2019/2020:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • współpraca z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • zamieszczanie informacji o działalności SU na stronie internetowej szkoły i profilu szkoły na Facebooku
 • patronowanie uroczystościom szkolnym i miejskim
 • pomoc przy organizacji dyskotek
Termin Zadania Formy realizacji
 

 

Wrzesień

 

1. Wybór kandydatów do SU

2. Poinformowanie kandydatów o formie kampanii

3. Kampania wyborcza kandydatów

 

4. Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego

– wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy

– spotkanie informacyjne  z kandydatami

– propagowanie pomysłów kandydatów w formie plakatów ściennych

– wybory przedstawicieli do SU przez społeczność szkolną

 

 

 

 

 

 

 

Październik

1. Wybór władz SU

 

 

 

 

 

2. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

3. Dzień Edukacji Narodowej

 

 

– zebranie samorządu i wybór zarządu czyli: przewodniczącego, zastępców oraz przydział osób do poszczególnych sekcji: informacyjno-porządkowej, promocji klasy i szkoły oraz artystycznej

-wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli do planu pracy

-ustalenie harmonogramu zadań

i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie

– opracowanie i przygotowanie życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły

 

 

Listopad

1. Dyskoteka andrzejkowa w połączeniu z salonem wróżb

 

– ogłoszenie o dyskotece, dekoracja  świetlicy, dekoracja sali 114 – salon wróżb andrzejkowych, konkurs na najciekawsze przebranie
 

 

 

Grudzień

1. Mikołajki

 

 

 

2. Święta Bożego Narodzenia

 

 

 

– konkurs na najładniej świątecznie udekorowaną salę, elementy stroju w kolorze czerwonym

 przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów, dekoracja świąteczna szkoły

 

Styczeń

1. Podsumowanie I półrocza

 

– złożenie sprawozdania z działalności SU
 

 

 

 

Luty

1. Dyskoteka karnawałowa

 

 

 

2. Walentynki

 

 

 

– ogłoszenie o dyskotece, dekoracja  świetlicy, konkurs na najciekawsze przebranie karnawałowe

 

– uruchomienie „poczty walentynkowej” w roli listonoszy członkowie samorządu

– doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”

 

 

 

Marzec

1. Dzień Kobiet i Mężczyzn

 

 

 

2. Dzień Wiosny

-wykonanie kwiatów i upominków; napisanie karty z życzeniami z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn

 

– pomoc w planowaniu

i przeprowadzeniu Dnia Wiosny

– dzień zieleni-wszyscy uczniowie w strojach zieleni

 

Kwiecień

1.Wielkanoc

 

 

 

2. „Wiem, co jem”

– świąteczne życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz włączenie się w przygotowanie audycji radiowej

 

– organizacja stoiska ze zdrową żywnością

Maj 1. Piknik Rodzinny – włączenie się w pomoc przy organizacji pikniku
Czerwiec 1. Międzynarodowy Dzień Dziecka

2.Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

3. Podsumowanie działalności SU

 

 

-pomoc w organizacji

 

– udział w apelu, przemówienie przewodniczącej SU

-wręczenie nagród dla aktywnych działaczy SU

– sprawozdanie z pracy SU

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego będzie aktualizowany na bieżąco w zależności od potrzeb szkoły, nieplanowanych uroczystości, konkursów, apeli, prac społecznych itd.

                Opracowała: Izabela Kierniakiewicz-Perdek