Zarządzenia dyrektora szkoły
2017-03-22
21.03.2017 ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W sprawie organizacji roku szkolnego w okresie Rekolekcji Wielkopostnych oraz wiosennych ferii świątecznych
Pobierz
2017-03-06
zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu dyżurów nauczycielskich
Pobierz
2017-03-06
Regulamin dyżurów nauczycielskich
Pobierz
2017-02-14
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kart magnetycznych w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu.
Pobierz
2016-11-21
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i wszelkiego typu sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu
Pobierz
2016-09-20
ZARZADZENIE w sprawie organizacji roku szkolnego – plan dodatkowych dni wolnych od zajec dydaktyczno – wychowawczych
Pobierz
2012-10-25
Zarządzenie dyrektora Szkoły w sprawie wydawania duplikatów świadectw
Pobierz