Rada rodziców

Izabela Glapińska
Przewodnicząca RR

radarodzicow.czworki@gmail.com

Przemysław Wieczorek
Wiceprzewodniczący RR

radarodzicow.czworki@gmail.com

Katarzyna Dudczak
Sekretarz

radarodzicow.czworki@gmail.com

Anna Pustelnik
Członek RR

Szanowni Państwo,

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019 / 2020 wynosi 70,00 zł.

Wpłat można dokonać u skarbnika klasowego, w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe:

75 9267 0006 0000 2727 2000 0010

RADA RODZICÓW PRZ S.P. NR 4 W SIERADZU,

ul. Księdza Apolinarego Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz.

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Wszystkie przekazane pieniążki są przekazywane na nasze dzieci: na udział w konkursach i związane z nimi przejazdy, zawody sportowe, dyskoteki, nagrody, pomoce dydaktyczne itd.

Rozliczenie wpływów i wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
Wpływy
saldo z ubiegłego roku                9 591,20 zł
składki rodziców              16 407,00 zł
darowizny                   500,00 zł
prowizja z ubezpieczenia Compensa                2 350,00 zł
PIKNIK rodzinny wpływy                3 441,00 zł
makulatura+recykling                   100,00 zł
likwidacja rachunku SP3                      81,29 zł
       32 470,49 zł wpływy razem
Wydatki
kwiaty (różne okazje) –                 200,00 zł
Dzień Edukacji Narodowej –                 369,58 zł
konkurs recytataorski Poetry for Kids –                 367,80 zł
Mikołajki –                 787,50 zł
prowizje/oplałaty bankowe –                   18,00 zł
składka na Sieradzki Szkolny Związek Sportowy –                 120,00 zł
składka na Miejski Szkolny Związek Sportowy –                 100,00 zł
wyjazdy na konkursy, koszty biletów, przejazdy –                 218,52 zł
bilety MPK, wsparcie dla rodziny –                 102,00 zł
oprawa muzyczna dyskoteki –                 900,00 zł
konkurs ortograficzny „Skrzacik” –                 300,00 zł
konkurs Palma Wielkanocna –                 150,00 zł
opłata startowa finał koszykówki –                   86,80 zł
księgowość –             1 000,00 zł
Finał Wojewódzki Koszykówki Skierniewice –                 186,80 zł
Szafki metalowe do szatni –             7 373,24 zł
Powiatowe Potyczki Matematyczne –                 247,68 zł
PIKNIK rodzinny koszty gotówka –                 503,65 zł
PIKNIK rodzinny koszty przelew –                 110,11 zł
Zawody sportowe Na szóstkę (M.Jerzmanowska) –                   31,60 zł
konkurs RR –                 333,00 zł
Międzynarodowy konkurs Baltie 2019*final* –                 120,00 zł
Nocleg obcokrajowców –                 346,90 zł
Nagrody na zakończenie roku –             5 646,02 zł
konkurs Biblioteczny Nasza Mała Biblioteka –                   80,00 zł
wydanie ksiązki w konkursie literackim –                 206,64 zł
warsztaty jezykowe – student z Indii –                 600,00 zł
PKS Sieradz przejazd na zawody –                 400,00 zł
–      20 905,84 zł razem wydatki
Subkonto bankowe                7 126,79 zł
Saldo na dzień 2019-08-31        18 691,44 zł

Rozliczenie wpływów i wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Wpływy
saldo z ubiegłego roku 9 591,20 zł
składki rodziców 16 407,00 zł
darowizny 500,00 zł
prowizja z ubezpieczenia Compensa 2 350,00 zł
PIKNIK rodzinny wpływy 3 441,00 zł
makulatura+recykling 100,00 zł
32 389,20 zł wpływy razem
Wydatki
kwiaty (różne okazje) -200,00 zł
Dzień Edukacji Narodowej -369,58 zł
konkurs recytataorski Poetry for Kids -367,80 zł
Mikołajki -787,50 zł
prowizje/oplałaty bankowe -16,00 zł
składka na Sieradzki Szkolny Związek Sportowy -120,00 zł
składka na Miejski Szkolny Związek Sportowy -100,00 zł
wyjazdy na konkursy, koszty biletów, przejazdy -218,52 zł
bilety MPK, wsparcie dla rodziny -102,00 zł
oprawa muzyczna dyskoteki -900,00 zł
konkurs ortograficzny „Skrzacik” -300,00 zł
konkurs Palma Wielkanocna -150,00 zł
opłata startowa finał koszykówki -86,80 zł
księgowość -1 000,00 zł
Finał Wojewódzki Koszykówki Skierniewice -186,80 zł
Szafki metalowe do szatni -7 373,24 zł
Powiatowe Potyczki Matematyczne -247,68 zł
PIKNIK rodzinny koszty gotówka -503,65 zł
PIKNIK rodzinny koszty przelew -110,11 zł
Zawody sportowe Na szóstkę (M.Jerzmanowska) -31,60 zł
konkurs RR -333,00 zł
Międzynarodowy konkurs Baltie 2019*final* -120,00 zł
Nocleg obcokrajowców -346,90 zł
Nagrody na zakończenie roku -5 319,02 zł
konkurs Biblioteczny Nasza Mała Biblioteka -80,00 zł
wydanie ksiązki w konkursie literackim -206,64 zł
warsztaty jezykowe – student z Indii -600,00 zł
-20 176,84 zł razem wydatki

Saldo na dzień 2019-07-01:   12 212,36 zł