Rekrutacja

Zasady przyjęcia uczniów do klas I

Szanowni Rodzice!
Uprzejmie informujemy, że trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Konopnickiej.
Dzieci zamieszkałe lub zameldowane w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu, na podstawie ZGŁOSZENIA złożonego przez rodziców. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły oraz kandydaci do oddziału sportowego przyjmowani są na podstawie WNIOSKU wygenerowanego z systemu rekrutacji elektronicznej.
Prosimy zapoznać się z zasadami przyjęć uczniów do klasy pierwszej i z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz pobrać stosowne załączniki do wypełnienia:
– Zgłoszenie – dla dzieci z obwodu szkoły
– Wniosek – dla kandydatów do oddziału sportowego i dzieci spoza obwodu szkoły.
Zapraszamy do złożenia Zgłoszeń i Wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria naboru w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30-15.30.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 28.02.2019r. o godz. 17.00 odbędzie się dzień otwarty szkoły, na który serdecznie zapraszamy. Na dzieci czeka moc wrażeń!
Serdecznie zapraszamy

Zasady naboru uczniów do klasy I

Zarządzenie dot. rekrutacji

Harmonogram

Kryteria

Zgłoszenie do kl. I - druk 2019

Wniosek dla dzieci spoza obwodu i kandydatów do oddziału sportowego - druk 2019

Test sprawności fizycznej

Obwód Szkoły Podstawowej nr 4