Rekrutacja

Zasady przyjęcia uczniów do klas I

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu.

– Dzieci zamieszkałe lub zameldowane w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu,
na podstawie ZGŁOSZENIA złożonego przez rodziców w sekretariacie szkoły
lub wygenerowanego od 02 marca 2020 r. z systemu rekrutacji elektronicznej i złożonego
w sekretariacie szkoły przy ul. ks. Apolinarego Leśniewskiego 18 w godzinach 7.30 – 15.30.

– Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły oraz kandydaci do oddziału sportowego przyjmowani są na podstawie WNIOSKU wygenerowanego z systemu rekrutacji elektronicznej od 02 marca 2020 r. z systemu rekrutacji elektronicznej i złożonego
w sekretariacie szkoły przy ul. ks. Apolinarego Leśniewskiego 18. w godzinach 7.30 – 15.30.

Prosimy zapoznać się z zasadami przyjęć uczniów do klasy pierwszej i z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

LINK DO PLATFORMY REKRUTACYJNEJ:

 https://portal.vulcan.net.pl/jst/sieradz/CMS/kandydat.aspx

Jednocześnie informujemy, że w dniu 27.02.2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się dzień otwarty szkoły, na który serdecznie zapraszamy. Na dzieci czeka moc wrażeń!

Zarządzenie dot. rekrutacji

Nabór do publicznych szkół podstawowych

Harmonogram

Kryteria

Zgłoszenie do kl. I - druk 2020

Test sprawności fizycznej

Obwód Szkoły Podstawowej nr 4