Rada rodziców

Izabela Glapińska
Przewodnicząca RR

radarodzicow.czworki@gmail.com

Przemysław Wieczorek
Wiceprzewodniczący RR

radarodzicow.czworki@gmail.com

Katarzyna Dudczak
Sekretarz

radarodzicow.czworki@gmail.com

Anna Pustelnik
Członek RR

Szanowni Państwo,

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021 / 2022 wynosi 70,00 zł.

Wpłat można dokonać u skarbnika klasowego, w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe:

75 9267 0006 0000 2727 2000 0010

RADA RODZICÓW PRZY  S.P. NR 4 W SIERADZU,

ul. Księdza Apolinarego Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz.

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę – bez tego wpisu wpłata nie zostanie zaksięgowana.

Wszystkie przekazane pieniążki są przekazywane na nasze dzieci: na udział w konkursach i związane z nimi przejazdy, zawody sportowe, dyskoteki, nagrody, pomoce dydaktyczne itd. Rozliczenia środków finansowych są publikowane.

Kontakt do Rady Rodziców: radarodzicow.czworki@gmail.com

1% PODATKU NA RZECZ NASZEJ SZKOŁY

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu

 

Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rzecz naszej Szkoły, Szkoły naszych dzieci.
W mijającym roku z odpisów od podatku przekazanych na naszą rzecz uzyskaliśmy sumę ponad 2000 zł. Serdecznie dziękujemy! Środki te zostały przeznaczone na zakup nagród i doposażenia pracowni chemicznej. Od tego roku szkolnego zamierzamy inwestować w doposażenie infrastruktury zewnętrznej szkoły, np. plac zabaw, stoły do ping-ponga, instrumenty muzyczne, stojaki na rowery z zadaszeniem itp. Mamy nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych, uda nam się zrealizować kolejne inwestycje dzięki Państwa wsparciu. Jest dla nas niezwykle budujące, że wybieracie Państwo naszą szkołę.
Wszystkim, którzy odpowiedzą na naszą prośbę z góry gorąco dziękujemy.

Jak przekazać 1% podatku

W zeznaniu podatkowym, w części dotyczącej wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) należy wpisać

 

nr KRS 0000338389

kwot wartości 1% Państwa  podatku dochodowego

Cel szczegółowy: 11081 – Grupa OPP Sp.4 Sieradz

Serdecznie dziękujemy Darczyńcom, Przychylnym i Zaangażowanym na rzecz Naszej Szkoły
Rada Rodziców
przy SP4 Sieradz
_________________________________________________________________________
2021.09.02 (MPW)

Bilans roku szkolnego 2020 / 2021

Rozliczenie wpływów i wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
Wpływy
składki rodziców 16 440,00 zł
darowizny 6 340,00 zł
Testy 8 klas 580,00 zł
inne wpłaty operacyjne (techniczne) 543,00 zł
wpływy razem 23 903,00 zł
Wydatki
prowizje bankowe -18,00 zł
APLY – wyposażenie do pracowni chemicznej zlew + kran -1 000,00 zł
konkurs o Janie Pawle II – p. Justyna Nawrocka -200,00 zł
kamery internetowe – 15 szt. -3 900,00 zł
Invar PC Media – kamery internetowe 3 szt. -375,00 zł
Cukiernia Michalakowie – Dzień nauczyciela -247,38 zł
FAKTURA 6/12/2020, RAJSPORT SIERADZ -1 089,00 zł
testy ośmioklasisty – faktura FA/002175/2021 -630,00 zł
Kangur Matematyczny 2021 – konkurs -360,00 zł
dofinansowanie obozu sportowego -249,74 zł
zakład graficzny GRAF- wydruk książek -186,96 zł
nagrody na zakończenie roku -7 456,14 zł
ślubowanie pierwszych klas na rok szkolny 2021/2022 -1 103,93 zł
konkurs RR 2019/2020 -450,00 zł
inne wydatki -1 252,50 zł
razem wydatki -18 518,65 zł

Saldo na dzień 2021-09-02

5 384,35 zł

Dodamy, że darowizny w roku szkolnym 2021/2021 wyniosły 6.340 zł. Bez tych wpłat nasze saldo byłoby na “minusie”.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
2020.11.04 (MPW)
Saldo roku szkolnego 2020/2021 Rady Rodziców:
Wpłaty:                                        5.155,00 zł
Wydatki:                                     5.905,88 zł
Saldo na dzień 2020.11.04:   – 750,88 zł

_____________________________________________________________________________________________________

2020.11.04 (MPW)
Szanowni Państwo,
Rada Rodziców zakupiła na rzecz szkoły 18 szt. kamer internetowych, które będą przeznaczone do zdalnego nauczania.
Koszt: 4.275 zł. 

________________________________________________________________________________________________

2020.09.24 (MPW)
Szanowni Rodzice,
Rada Rodziców zakupiła wyposażenie do pracowni chemicznej: Wyspa-moduł środkowy; zlew, kran, syfon.
Koszt: 1.000 zł
WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST