Rekrutacja

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszamy w mury naszej szkoły, gdzie kształcimy dzieci i młodzież nieprzerwanie od 60 lat. Jesteśmy szkołą sukcesu, cechuje nas wysoki poziom nauczania. Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych. Możemy poszczycić się laureatami międzynarodowych konkursów informatycznych, wojewódzkich konkursów przedmiotowych z języka angielskiego i matematyki oraz wojewódzkich konkursów tematycznych. W szkole pracuje doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Atuty Czwórki

Nasze atuty to prowadzenie zajęć w dwóch budynkach z podziałem na klasy I-IV i V-VIII oraz nauka na jedną zmianę. Dogodna lokalizacja zapewnia prostą i bezpieczną drogę do szkoły z pobliskich osiedli. Oferujemy naukę w salach lekcyjnych wyposażonych w tablice interaktywne i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Posiadamy trzy pracownie komputerowe wyposażone w komputery i roboty do nauki programowania oraz pracownię językową. Uczniowie mają do dyspozycji sale gimnastyczne i kompleksy boisk przy każdym z budynków. Na dachu łącznika między szkołą a salą gimnastyczną przy ulicy ks. Leśniewskiego 18 znajduje się Zielony Ogród, w którym prowadzone są lekcje przyrody. W szkolnym Arboretum działa Zielona klasa i stacja meteorologiczna. Sąsiedztwo parku sprzyja prowadzeniu zajęć terenowych, w tym sportowych. Młodsze dzieci korzystają z placu zabaw, starsze – z miasteczka ruchu drogowego.
W obydwóch budynkach mamy sale przystosowane do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła posiada własną kuchnię, w której przygotowywane są smaczne, domowe obiady.

Tradycja i nowoczesność

W naszej szkole tradycja łączy się z nowoczesnością. Wychowujemy dzieci w duchu patriotyzmu, w poznawaniu polskiej kultury i tradycji narodowych. Posiadamy własny ceremoniał i hymn szkoły. Organizujemy cykliczne uroczystości, które na stałe wpisały się w kalendarz szkolny, m.in.: Święto Patronki Szkoły, Kapsuła czasu, Piknik Rodzinny, Mikołajkowy Turniej Sportowy. Realizujemy innowacyjny program w zakresie zdrowego trybu życia pn. “Cel – Zdrowie”. W klasach IV-V prowadzimy nowatorskie zajęcia z języka angielskiego – „Discovering the world through English”. Uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia konwersacji w języku angielskim z native speakerem. Dzięki zagranicznym wycieczkom mogą sprawdzić swoje umiejętności językowe oraz poznawać kulturę krajów anglojęzycznych. Uczestniczą także w licznych wycieczkach krajowych poznając historię, przyrodę i kulturę różnych regionów naszej Ojczyzny. Dbamy o wysoki poziom nauczania i rozbudzanie ciekawości poznawczej świata. Organizujemy zajęcia we współpracy z Politechniką Łódzką zgłębiając tajniki nauk informatycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz architektoniczno – urbanistycznych.

Sport

Posiadamy bogatą bazę sportową, która pozwala na wszechstronny rozwój fizyczny uczniów naszej szkoły. Co roku prowadzimy nabór do oddziałów sportowych. Współpracujemy z klubami sportowymi: Warta Sieradz, Tubądzin Volley MOSiR Sieradz i Trójka Sieradz. Realizujemy ogólnopolskie programy sportowe: Lekkoatletyka dla każdego, SMOK, SKS w szkole. W ramach zajęć wychowania fizycznego prowadzimy lekcje na basenie dla klas IV-VI i oddziałów sportowych w klasach I-III. Wygrywamy w rywalizacjach sportowych w mieście, powiecie i województwie. Nie mamy sobie równych w koszykówce i lekkoatletyce!

Projekty

Mamy doświadczenie w realizacji projektów Erasmus+. Realizujemy obecnie dwa projekty „Europa bierze oddech” i „Robocoders Z in 4.0” we współpracy z Hiszpanią, Portugalią, Włochami, Grecją, Macedonią, Estonią, Turcją i Rumunią. Uczniowie uczestniczą w wymianach międzynarodowych, które poszerzają ich horyzonty, pozwalają zdobywać im nowe doświadczenia, rozwijają kreatywność, pogłębiają wiedzę i znajomość języka obcego.

Społeczność szkolna jest z ekologią za pan brat. Od kilkunastu lat realizujemy programy edukacji ekologicznej współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi, dzięki którym uczniowie uczestniczą w ciekawych zajęciach i wycieczkach przyrodniczych, a szkoła wzbogaciła się o Zieloną klasę, Szkolne Arboretum, stację meteorologiczną i jedyny w regionie słoneczny zegar analematyczny. W latach 2019-2021 realizowaliśmy projekt unijny pn. “Wiem więcej, mogę więcej – inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu”, dzięki  czemu wyposażyliśmy pracownię informatyczną w sprzęt komputerowy, tablety i drukarkę 3D oraz doposażyliśmy w nowoczesny sprzęt laboratoryjny pracownię chemiczną. Wzbogaciliśmy szkołę w tysiące pomocy dydaktycznych, które uatrakcyjniają zajęcia prowadzone w szkole.

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje zainteresowania, pasje i uzdolnienia na zajęciach dodatkowych: kół przedmiotowych, artystycznych, programistycznych, językowych i sportowych. Dzieci mające problemy z nauką mogą uzupełniać braki na zajęciach wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych i logopedycznych. Aktywnie włączamy się w różne akcje charytatywne i wolontariat. Nasza szkoła umożliwia zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności oraz stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów.

 

Jesteśmy szkołą, która pomaga zrozumieć świat!
U nas będzie Ci dobrze i bezpiecznie!
Tu znajdziesz wielu przyjaciół, tu będzie Twój drugi dom!

Zarządzenie dot. rekrutacji 2024/2025

Nabór do publicznych szkół podstawowych prowadzony przez miasto Sieradz na rok szkolny 2024/2025

Uchwała Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 marca 2017 r.

Obwody Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradz na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2024/2025

Test sprawności fizycznej

Druk zgłoszeniowy dziecka do klasy I na rok szk. 2024/2025 (wersja edytowalna)

Druk zgłoszeniowy dziecka do klasy I na rok szk. 2024/2025 (wersja pdf)

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST