Formy pracy

W świetlicy szkolnej formy pracy muszą być tak dobrane, by dawały dzieciom wytchnienie po nauce szkolnej, a jednocześnie rozbudzały twórczą inicjatywę do dalszego samokształcenia i rozwijania się.

W świetlicy staramy się jak najlepiej wypełniać czas spędzany przez dzieci. Organizując wiele ciekawych zajęć dbamy o rozwijanie różnorodnych umiejętności i kształtowanie właściwych postaw.

Do najczęściej stosowanych form pracy należą:

Zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka – zajęcia z zakresu żywego słowa

 • rozrywki umysłowe – gry i zabawy
 • czytelnictwo, opowiadanie bajek, baśni, legend
 • zajęcia związane z radiem, telewizją i filmem
 • wycieczki edukacyjne

Zajęcia artystyczne

 • zajęcia plastyczne
 • umuzykalniające
 • małe formy teatralne

Zajęcia ruchowe

 • zabawy i gry ruchowe
 • gry i zabawy zręcznościowe
 • zabawy konstrukcyjne
 • spacery, wycieczki, ćwiczenia i gry terenowe
WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST