Ramowy plan dnia

6.45 – 8.45

 • Przyjmowanie dzieci, zapisywanie na listę obecności.
 • Gry i zabawy w kącikach zainteresowań.
 • Czytanie czasopism / lektura własna.
 • Rozrywki umysłowe, gry planszowe, układanki.
 • Nauka własna pod opieką nauczyciela.

8.45 – 11.30

 • Omówienie tematu dnia, zajęcia programowe.
 • Rozmowy, pogadanki z dziećmi / zabawy integracyjne.
 • Zajęcia plastyczno – techniczne.
 • Zajęcia teatralne, żywego słowa.
 • Zabawy rekreacyjno – sportowe na powietrzu.
 • Zajęcia muzyczno – relaksacyjne.
 • Różne formy pracy z książką.
 • Zajęcia z elementami bajkoterapii i baśnioterapii.
 • Konkursy i zabawy okolicznościowe.

11.30 – 16.00

 • Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.
 • Konkursy /quizy, gry dydaktyczne, zagadki, rebusy, kalambury/.
 • Zabawy konstrukcyjne.
 • Odrabianie prac domowych.
 • Zabawy ruchowe na powietrzu, spacery, plac zabaw.
 • Oglądanie programów i filmów edukacyjnych.
 • Zabawy według zainteresowań dzieci.

16.00 – 16.45

 • Odpoczynek  i zabawy dowolne.
 • Nauka własna pod opieką nauczyciela.
 • Gry i zabawy wg zainteresowań dzieci.
 • Zabawy ruchowe, orientacyjno- porządkowe.
 • Porządkowanie sal świetlicowych.

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST