Deklaracja zgłoszenia ucznia – DEKLARACJA ZCŁOSZENIA UCZNIA NA STOŁÓWKĘ

Godziny otwarcia stołówki

  • Przerwa Klasy
  • 11:30 - 11:40 I-III
  • 12:25 - 12:40 IV - VIII
  • 13:25 - 13:35 IV - VIII

Stołówka

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE

Informujemy, że do dnia 11.12.2020r. mogą Państwo zgłaszać się po zwrot nadpłaty za niewykorzystane obiady w roku  2020. Jeśli Państwo nie dostarczą wniosku, nadpłaty przepadają! Zwrotu dokonujemy wyłącznie na konto bankowe. Wniosek należy wydrukować ze strony szkoły bądź pobrać osobiście. O wysokość kwoty do zwrotu można zapytać w sekretariacie szkoły.

Wypełniony i podpisany wniosek (skan, zdjęcie) można przesłać e-mailowo: sekretariat@sp4.sieradz.eu  lub osobiście dostarczyć do szkoły. Bliższe informacje udzielane są telefonicznie:  43-822 56 52.

Wniosek o zwrot nadpłaty za obiady wniosek-o-zwrot-nadpłaty-za-obiady (1)

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST