ZASADY SANITARNE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Prosimy uczniów i rodziców o uważne zapoznanie się z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI UCZNIÓW I RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w Szkole Podstawowej nr 4 im. M. Konopnickiej w Sieradzu (W ZAŁĄCZENIU)oraz bezwzględne przestrzeganie ich na egzaminie ósmoklasisty.

Rodzice do 29 maja 2020r. składają w szkole wypełniony Załącznik nr 1 do wyżej wymienionych zasad za pośrednictwem wrzutni w bud. B lub bezpośrednio przez dziecko uczestniczące w konsultacjach .

Brak możliwości dodania komentarza.
Godziny otwarcia sekretariatu uczniowskiego w bud. A i B

bud. A

poniedziałek—piątek: 7:30 – 16:00

bud. B

poniedziałek – piątek: 7:45 – 13:45