Dziś 15 października 2020 r. Międzynarodowy Dzień Białej Laski

Przyłączmy się do kampanii społecznej
„Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”

Celem akcji jest kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo, zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku, przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów, zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo.

Nasz szkoła przystąpiła do Kampanii poprzez przeprowadzenie pogadanek, prezentacji multimedialnych oraz zajęć z dziećmi i młodzieżąna temat potrzeb i możliwości osób, które nie widzą i widzą słabo.

Koordynator akcji na terenie szkoły: Justyna Nawrocka

Brak możliwości dodania komentarza.
Godziny otwarcia sekretariatu uczniowskiego w bud. A i B

bud. A

poniedziałek—piątek: 7:30 – 16:00

bud. B

poniedziałek – piątek: 7:45 – 13:45