Projekt EFS – “Wiem więcej, mogę więcej – inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4
w Sieradzu”

Nasza szkoła w latach 2019 – 2021 realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod hasłem „Wiem więcej, mogę więcej – inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu”.


Celem projektu jest zwiększenie umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród 244 uczennic i 254 uczniów, podniesienie kompetencji 57 nauczycieli oraz poprawa jakości procesu kształcenia w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu w okresie od września 2019r. do czerwca 2021r.

Uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, kołach zainteresowań, zajęciach z native-speakerem oraz w zajęciach specjalistycznych skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach zadania zostanie zakupionych 1,7 tys. pomocy dydaktycznych, w budynku B powstanie nowa pracownia komputerowa, wyposażona w komputery, tablety, drukarkę 3D oraz nowoczesna pracownia chemiczna.

Kadra pedagogiczna podniesienie swoje kompetencje zawodowe i kwalifikacje poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych.


Wartość projektu: 930.780,00 zł

Wysokość dofinansowania: 865.154,60 zł

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny

Nr umowy o dofinansowanie: RPLD.11.01.02-0048/18-00

 

 

Godziny otwarcia sekretariatu uczniowskiego w bud. A i B

bud. A

poniedziałek—czwartek: 7.30 – 15.30
piątek:  7.30 – 12.00

bud. B

poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek:  7.30 – 12.00

 

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST