3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Dnia 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw.

Również w naszej szkole prowadzone są zajęcia, które mają na celu:

–  niwelowanie barier mentalnych między dziećmi sprawnymi a dziećmi z niepełnosprawnościami, 

– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

– nauce praktycznej pomocy i porozumiewaniu się, 

– szerzeniu wiedzy o rodzajach niepełnosprawności. 

Celem naszych działań jest przybliżenie dzieciom problemów osób z niepełnosprawnościami, u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w życie społeczne.

Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych przypominają nam, że niepełnosprawni są wśród nas, że mają takie same potrzeby jak my, że chcą być traktowani na równi z pełnosprawnymi osobami. Musimy pamiętać o tym, że nikt nie powinien czuć się atakowany i obrażany z powodu swojej niepełnosprawności. Obchody te, są również okazją do zwiększenia świadomości dzieci o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia.

W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Jej przesłanie – pełne, aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, na równi z innymi osobami.

Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, opiekunom oraz osobom, które swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby niepełnosprawne życzymy dużo siły, odwagi i wytrwałości w pokonywaniu trudów każdego dnia.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami uczniowie klasy II C mieli możliwość spotkania się z chłopcem z niepełnosprawnością słuchową. Kacper pokazał  swoim rówieśnikom sposób, w jaki porozumiewa się z otoczeniem. Uczniowie klasy zapoznali się ze sprzętem używanym przez osoby z niepełnosprawnościami, między innymi z protezą mowy (MÓWIK). Oglądali również książki dla słabowidzących i niewidomych : podręczniki z powiększonym drukiem i pisane alfabetem Braille’a.

Spotkanie miało na celu uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób niepełnosprawnych i ukształtowanie w nich idei tolerancji, otwartości i szacunku wobec takich osób.

Przedstawiamy prace plastyczne wykonane przez naszych najmłodszych uczniów.

Tekst i zdjęcia: JN i JJ

Brak możliwości dodania komentarza.
Godziny otwarcia sekretariatu uczniowskiego w bud. A i B

bud. A

poniedziałek—piątek: 7:30 – 16:00

bud. B

poniedziałek – piątek: 7:45 – 13:45

 

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST