Zasady sanitarne obowiązujące podczas EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W związku z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty w 2021r. według wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. wprowadza się “ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW I RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 4 IM. M. KONOPNICKIEJ W SIERADZU”  (zasady są zamieszczone również na kanale ogólnym klas ósmych w aplikacji Microsoft TEAMS).

Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami oraz rodziców/prawnych opiekunów o wypełnienie Załącznika nr 1 do tego dokumentu i obligatoryjne złożenie w szkole (w budynku B) w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2021r. włącznie.

Brak możliwości dodania komentarza.
Godziny otwarcia sekretariatu uczniowskiego w bud. A i B

bud. A

poniedziałek—piątek: 7:30 – 16:00

bud. B

poniedziałek – piątek: 7:45 – 13:45

 

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST